Tijdelijke woningen versnellen woningbouw in Eindhovense wijk.

Het realiseren van nieuwe woningen vereist doorgaans veel tijd, terwijl het tekort aan woningen jaar na jaar groeit. Een mogelijke oplossing is het ontwikkelen van woningen op locaties met een tijdelijke bestemming. Dit biedt gemeenten en woningcorporaties meer vrijheid om af te wijken van de normale procedures. Bovendien, door te kiezen voor een termijn van maar liefst 30 jaar, kunnen hoogwaardige woningen worden gerealiseerd in een groene en duurzame omgeving. Deze innovatieve aanpak versnelt de woningbouw in een wijk in Eindhoven.

670 tijdelijke woningen

Dit is een van de belangrijke lessen die zijn geleerd bij het woningbouwproject Buurtschap te Veld. Deze inzichten zijn onlangs gepubliceerd door het Expertteam Woningbouw van RVO. Buurtschap te Veld is een nieuwe wijk in Eindhoven, waar de komende vijf jaar 670 tijdelijke woningen worden gebouwd. Woningcorporaties Woonbedrijf en Woonstichting ’thuis zijn verantwoordelijk voor een groot deel van deze woningen. In deze wijk is een woonfunctie toegestaan voor een periode van maximaal 30 jaar. Vanwege het tijdelijke karakter worden uitsluitend modulaire woningen gebouwd, die eenvoudig demonteerbaar en verplaatsbaar zijn. Dit biedt mogelijkheden om bestaande afspraken op het gebied van gebiedsontwikkeling los te laten en het bouwproces te versnellen.

Maar hoe snel is snel? Voor Buurtschap te Veld is er iets meer dan 2,5 jaar verstreken tussen de feitelijke start van de gebiedsontwikkeling (mei 2019) en de eerste bewoning (januari 2022). Ter vergelijking: de bouw van reguliere nieuwbouwprojecten duurt momenteel gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar.

Tijdelijke woningen gerealiseerd door QYUUBS in Buurtschap te Veld in Eindhoven.
Tijdelijke woningen gerealiseerd door QYUUBS in Buurtschap te Veld in Eindhoven.

Industriële woningbouwer QYUUBS

Inmiddels zijn er, naast een groot aantal tiny houses en huurwoningen voor middenhuur, meer dan 90 sociale huurwoningen gerealiseerd door Woonbedrijf en ’thuis. Deze woningen zijn onder andere gebouwd in de “woningfabriek” van industriële bouwer Qyuubs. De onderdelen worden kant-en-klaar naar de locatie vervoerd en kunnen binnen één dag worden geplaatst. De korte doorlooptijd en de behoefte aan standaardisatie in de fabrieksmatige bouw brengen echter ook nieuwe en soms onverwachte uitdagingen met zich mee.

Tijdelijke woning binnen 1 werkdag geplaatst.

Uit de publicatie van RVO blijkt dat de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Eindhoven even moest wennen aan het feit dat woningen daadwerkelijk binnen één werkdag worden neergezet. Deze afdeling werkt volgens een vaste procedure, waarbij na het verlenen van de bouwvergunning meestal nog een aantal weken nodig is om daadwerkelijk te starten. Bij reguliere woningbouw is dit geen probleem, maar bij het plaatsen van een woonmodule binnen één dag blijkt dit volgens de publicatie wel een uitdaging.
Een ander leerpunt is de noodzaak van goede afstemming met de netbeheerders. In de praktijk bleek dat netbeheerders, industriële bouwers en planners van de gemeente soms langs elkaar heen werkten. Wat voor de ene partij een concrete oplossing leek, paste bijvoorbeeld niet in de vaste procedures van de andere partij, zoals het plaatsen van een watermeter.

Door te kiezen voor tijdelijke woningen hebben gemeenten en woningcorporaties meer vrijheid om af te wijken van procedures.

Strakke deadlines

Hoewel snelheid soms tot uitdagingen kan leiden bij het realiseren van alle aspecten van gebiedsontwikkeling, is het tevens een stimulans om voortgang te boeken, zoals de publicatie stelt. “Strakke deadlines dwingen verschillende partijen om inhoudelijke keuzes te maken en niet eindeloos te blijven ontwerpen tot alles perfect is.”

Bron: https://corporatiebouw.nl/nieuwe-aanpakversnelt-woningbouw-in-eindhovense-wijk/

Foto’s: Erald van der Aa