Bouwbedrijven gaan duizenden flexwoningen leveren aan woningcorporaties. En QYUUBS is erbij.

QYUUBS, en 35 andere bouwbedrijven, leveren duizenden flexwoningen aan woningcorporaties in samenwerking met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Namens QYUUBS, heeft Bardo Mutsaers de overeenkomst ondertekend.

De moderne flexwoningen, ook wel verplaatsbare huizen genoemd, zijn energiezuinig en kunnen snel worden gerealiseerd. Hierdoor zijn ze een oplossing voor spoedzoekers zoals gescheiden mensen, economisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. En natuurlijk ook voor starters en andere woningzoekenden. Een groot voordeel is dat deze flexwoningen kunnen worden geplaatst op tijdelijk beschikbare locaties die anders ongebruikt zouden blijven.

Samen werken aan flexibele woningen

10.000 flexwoningen per jaar

De geselecteerde bouwers bieden een divers aanbod van zowel grondgebonden als gestapelde flexwoningen. Meer dan 100 corporaties hebben interesse getoond om deze woningen in te kopen via de raamovereenkomsten. Het doel is om in heel Nederland tot en met 2024 in totaal 37.500 flexwoningen te realiseren. Met deze innovatieve inkoopvorm wordt verwacht dat er dit jaar al ongeveer 8.000 flexwoningen worden gerealiseerd, met mogelijk een opschaling naar 10.000 woningen volgend jaar. Voorafgaand aan de selectieprocedure zijn strenge kwaliteitseisen gesteld om ervoor te zorgen dat de woningen aan de gewenste standaarden voldoen. Door het vele voorwerk dat al is gedaan, kunnen corporaties bij de geselecteerde bouwers binnen zes weken tot opdrachtverlening overgaan.

Namens QYUUBS ondertekent Bardo Mutsaers de overeenkomst met AEDES voor de levering van flexibele woningen.


Taskforce

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, ingesteld door de minister van Volkshuisvesting, ondersteunt het inkooptraject. Daarnaast beperkt het Rijk de risico’s voor corporaties met een financiële herplaatsingsgarantie. Deze garantie houdt in dat de flexwoningen na een aantal jaren (meestal 15 jaar) naar een volgende locatie worden verplaatst. Corporaties worden geholpen bij het vinden van een tweede of derde locatie. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan dragen de corporatie, het Rijk en de gemeente gezamenlijk een deel van het exploitatietekort. QYUUBS en de andere bouwbedrijven zijn enthousiast om bij te dragen aan dit initiatief en flexwoningen te leveren aan woningcorporaties om de behoefte aan betaalbare en snel te realiseren huisvesting te vervullen.

Bouwers van flexwoningen samen met AEDES